Buổi thẩm định giáo trình Communication Skills for Healthcare Assistants
11/09/2020

Thành viên của Hội đồng thẩm định Giáo trình Communication Skills For Healthcare Assistants:

STT

Họ và tên

Chức vụ trong hội đồng

Chức vụ/ Nơi công tác

1

PGS.TS. Đỗ Văn Dũng

Chủ tịch

Hội đồng

Trưởng Khoa Y Tế Công cộng,

Đại học Y Dược TP.HCM.

2

ThS. Đỗ Thị Minh Châu

Ủy viên

(Thư ký)

Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ,

Đại học Y Dược TP.HCM.

3

TS. Trần Thụy Khánh Linh

Phản biện

Phó Trưởng Khoa Điều dưỡng - KTYH,

Đại học Y Dược TP.HCM.

4

TS. Nguyễn Thị Hường

Phản biện

Nguyên Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ ,

Đại học Y Dược TP.HCM.

5

TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng

Ủy viên

Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ,

Đại học Y Dược Thái Nguyên.