Giới thiệu

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

  • Điạ chỉ: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
  • Điện thoại:  (+84-28) 3855 5673
  • Fax: (+84-28) 3855 5673
  • Email: khoakhcb@ump.edu.vn