Thông báo

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đại học năm 2019
06/03/2020

Theo kế hoạch, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh sẽ phát bằng tốt nghiệp đại học năm 2019 kể từ ngày 09/3/2020.

Riêng đối với các sinh viên thuộc diện hợp đồng đào tạo, dự bị và cử tuyển sẽ phát bằng kể từ ngày 12/3/2020.

Kính đề nghị quý Đơn vị cử đại diện có thẩm quyền (kèm công văn giới thiệu) để hợp tác với nhà Trường trong việc phát bằng cho sinh viên theo đúng hợp đồng giữa hai bên (nếu có) trước ngày 12/3/2020. Kể từ ngày 12/3/2020 mà Quý Đơn vị không có phản hồi, Trường sẽ phát bằng cho sinh viên theo đúng kế hoạch.

Thông tin phản hồi xin gửi về PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học (Email: nnkhoi@ump.edu.vn).