Thông báo

Học bổng nghiên cứu sinh tại Đức (DAAD)
21/02/2020

Học bổng nghiên cứu sinh tại Đức năm 2021/22 do cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) - Tổ chức cấp học bổng và hổ trợ trao đổi Hàn lâm lớn nhất thế giới cấp.

Hạn chót nộp hồ sơ: 15 tháng 10 năm 2020

Chuẩn bị đề cương nghiên cứu, tìm khóa học PhD hoặc giáo sư Đức đỡ đầu và nộp hồ sơ qua cổng điện tử DAAD: daad.de/go/en/stipa57135739

Hoặc liên hệ: Ms Nhung (nhung@daadvn.org)