Buổi thẩm định giáo trình Xác suất Thống kê ứng dụng trong Y Sinh học, ngày 11 tháng 11 năm 2020

Giáo trình được sử dụng cho đối tượng sinh viên đại học thuộc các chuyên ngành: Y, Y học Cổ truyền, Răng Hàm Mặt và Y học Dự phòng. Chủ biên: TS. Nguyễn Anh Vũ (Bộ môn Toán - Đại học Y Dược TPHCM)

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đứng đầu danh sách các đại học...

SCImago (SCImago Institutions Rankings) vừa công bố bảng xếp hạng các viện nghiên cứu, các trường...

University positions in International University of Health and Welfare (IUHW), Japan

International University of Health and Welfare (IUHW), Japan, is looking for Senior Lecturers and Assistant Professors...